Skip to content
美容護理資訊

5秒敷完一個眼膜? 顛覆傳統眼膜界的 經典!!

大家聽到「敷眼膜」呢3個字會係咩感覺?我就
第一時間諗到兩塊嘢貼係眼底,敷20分鐘,濕
濕地,然後有啲野成晚立痴痴

相關文章